Back

Välkommen

till Hellenic School of Sweden

Skolundervisningen bedrivs i Stockholm, Solna och  Uppsala.
Nedan följer aktuella dagar och tider.

Fler än 200 familjer har valt oss från 2009

Gå med i vår grupp

Skolstart och inskrivning

Engelbrektsskolan, Vallhallavägen 76, (ingång från Uggelviksgatan 6)

Skolstart Lördagar från 2 September 2023.

Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2

Skolstart vecka 36, 2023.

Kvarngärdesskolans, Thunmansgatan 47

Skolstart vecka 36, 2023.

Notera

Alla elever som gick i skolan under Ht21 – Vt22 kommer automatiskt att föras över in på det nya skolåret. Faktura på elevavgiften kommer att skickas ut Augusti/September.

Skolor och klasser

Stockholm, Lördagar 9:30-13:30

Solna, - meddelas senare -

Uppsala, -meddelas senare-