Back

Historik

Välkommen till Hellenic School

Historik

Hellenic School of Sweden grundades  hösten 2009 av 21 svensk-grekiska familjer. Skolan vänder sig till elever på förskole-, grund- och gymnasienivå som vill lära sig och/eller förbättra och utveckla sina kunskaper i det grekiska språket och kulturen. Hellenic School of Sweden är en av totalt sextio skolor i världen som är certifierade av Grekiska Staten för att bedriva utbildningsverksamhet i utlandet.

Skolans Arbetsinriktning och Syfte är att:

 • Hålla en mycket hög utbildningskvalitet
 • Erbjuda bredare utbud av den grekiska kulturen; musik, dans, teater
 • Ha små undervisningsgrupper där lärarna individ anpassar utbildningen efter elevens kunskapsnivå för maximal inlärning.

Vi har utmärkta skollokaler i Stockholm, Solna och Uppsala där vi ger
föräldrar/vårdnadshavare möjlighet att välja mellan helg och eftermiddagsverksamhet allt beroende på respektive familjs behov.

Skolan har idag en väl fungerande verksamhet och flertalet av skolans medlemmar, föräldrar samt styrelsen arbetar aktivt och ideellt med målet att ständigt förbättra och utveckla såväl verksamheten som undervisningen.

Vi arbetar för att erbjuda en undervisning som överensstämmer med de nationella grekiska utbildningsmålen. Därutöver är vår ambition att uppnå en hög undervisningskvalitet för alla barn i alla åldrar. Att lyckas med detta är vår utmaning då kunskapsnivån inom en årsgrupp ser väldigt olika ut. Exempelvis kan en elev tala, skriva och läsa utmärkt grekiska medan en annan elev i samma åldersgrupp knappast talar och inte heller alltid förstår grekiska.

För att lyckas uppnå bästa möjliga undervisningskvalitet för alla grupper satsar vi på små undervisningsgrupper med utmärkta pedagoger som ges frihet att på egen hand planera och utföra sitt arbete.

Förväntningar, Åtaganden och Riktlinjer

Vi förväntar oss att elever och föräldrar håller sina åtaganden i skolan:

 • Att respektera pedagogens självständighet att planera och leda undervisningen.
 • Att komma i tid och inte lämna lektionerna i förtid samt att meddela pedagogen vid frånvaro.
 • Att skolavgiften (administrativ och medlemsavgift) betalas i tid.
 • Att alla respekterar skolan som en utbildningsplats och agerar förebilder för våra elever.
 • Att inga politiska eller andra möten hålls på skolans lokaler om de inte blivit sedvanligt kallade av styrelsen.

Skolan har rätt att utesluta föräldrar som bryter mot ovanstående riktlinjer. Ett sådant beslut tas alltid i styrelsen men föregås av varning till den familj som riskerar uteslutning. Varningen ska ske skriftligt och innehålla anledning.

VIKTIGA HÄNDELSER

 • Skolan grundades September 2009 av 21 stycken svensk-grekiska familjer
 • November 2009 – ansökan av organisationsnummer och stadgar lämnades in för registrering
 • Första Interimstyrelsen valdes bestående av Nikos Pourtoulidis (Ordförande), Anna-Maria Mellström (Sekreterare), Eleni Nikolayidis (Kassör), Periklis Karolidis (Suppleant) och Konstantin Papaxanthis (Suppleant)
 • Skolans 1:a verksamhetsår för Lördags- och eftermiddagsverksamheterna – Skolstart den 28 Augusti 2010
 • Ny Styrelse utsedd den 12 Februari 2011 bestående av: Konstantin Papaxanthis (Ordförande), Eva Gianko (Vice Ordförande), Nikos Pourtoulidis (Kassör), Eleni Nikolayidis (Sekreterare), Panos Adamopoulos (Ledamot), Christos Sotiropoulos (Suppleant), Periklis Karolidis (Suppleant) och Evangelos Nickolopoulos (Suppleant)
 • Skolans Ordförande träffar Greklands Ställföreträdande Utbildningsminister Fru Fofi Gennimata den 25 Maj 2011 för presentation av skolan och dess verksamhet
 • Skolan blir godkänd av Grekiska staten hösten 2011 och erhåller därmed certifiering för att bedriva utbildningsverksamhet i utlandet.
 • År 2009 startade skolan med 40 elever och har idag växt till 200 elever.