Back

Data skyddspolicy

Användningen av personinformationen är begränsad till vad som krävs för de syften skolan identifierar eller vad som tillåts eller krävs i lag.
Du äger personinformationen du lämnar på sajten och vid utträde från Hellenic School of Sweden har du rätt att begära att all personinformation du lämnat raderas från våra register.
Genom att lämna personinformation medger du att Hellenic School of Sweden får använda personinformationen i enlighet med svensk lagstiftning.
Din personinformation som inhämtats i enlighet med föreskrifterna i integritetsavtalet sparas bara den tid som krävs för att uppnå syftena till inhämtningen eller den tid som krävs i lag, dock längst i 10 (tio) månader.