SKOLÅRET 2020-2021

Avgifter:
Administrativ avgift: 1200 kr/elev och termin

Medlemsavgift: 300 kr/familj för skolåret 2020-2021 (enligt stadgarna)

Automatisk Inskrivning och Nya Inskrivningar:
Alla elever som gick i skolan under 2019/20 kommer automatiskt att föras över in på det nya skolåret (2020 Augusti – 2021 Juni). Faktura på elevavgifterna skickas sedvanligt ut under Augusti/September.

Skolans kontouppgifter:
Önskar man göra en extra inbetalning eller gåva till skolan vänligen använd nedanstående betalningsalternativ:
BG: 492-5764
Swish: 123 132 1975

Registrering av elev

Föräldrar och Vårdnadshavare som önskar registrera elever kan sedvanligt fylla i formuläret nedan

Information om eleven*

Födelsedata*

Ålder

Terminstart

Val av skola

Elevens Förnamn*

Elevens Efternamn*

Kunskaper i Grekiska

Har syskon i skolan?

Nyhetsbrev
Jag tillåter Hellenic School of Sweden att informera mig genom email om det som sker i skolan.
Observera att detta endast gäller nyhetsbrevet. Viktig information kommer att skickas till alla föräldrar.

Foto
Samtycker till att mitt barn får medverka på foto i skolans hemsida, sociala medier, newsletter.
JaNej

GDPR*
I och med den nya lagen GDPR som trädde i kraft 2018-05-25 behöver vi ditt godkännande för att lagra personuppgifter som avser skolan ändamål.


Dataskyddspolicy

Användningen av personinformationen är begränsad till vad som krävs för de syften skolan identifierar eller vad som tillåts eller krävs i lag. Läs mer har.