Information om eleven*

  Födelsedata*

  Födelseår

  Terminstart

  Val av skola

  Elevens Förnamn*

  Elevens Efternamn*

  Kunskaper i Grekiska

  Har syskon i skolan?

  Nyhetsbrev
  Jag tillåter Hellenic School of Sweden att informera mig genom email om det som sker i skolan.
  Observera att detta endast gäller nyhetsbrevet. Viktig information kommer att skickas till alla föräldrar.

  Foto
  Samtycker till att mitt barn får medverka på foto i skolans hemsida, sociala medier, newsletter.
  JaNej

  GDPR*
  I och med den nya lagen GDPR som trädde i kraft 2018-05-25 behöver vi ditt godkännande för att lagra personuppgifter som avser skolan ändamål.