Back

  Vilket betyg skulle Ditt barn ge vår skola så här långt när det gäller:

  Lärare:

  Kommentar:

  Lektionsinnehåll:

  Kommentar:

  Lokaler:

  Kommentar:

  Pauser:

  Kommentar:

  Tider:

  Kommentar:

  Skolkamrater:

  Kommentar:

  Annat:

  Kommentar:

  Vilket betyg skulle Du som förälder ge vår skola så här långt när det gäller:

  Geografiskt läge :

  Kommentar:

  Skolans miljö:

  Kommentar:

  Information från skolan till föräldrar:

  Kommentar:

  Skolans organisation:

  Kommentar:

  Kostnadsnivå:

  Kommentar:

  Lärare och pedagogik:

  Kommentar:

  Annat:

  Kommentar:

  Beskriv Er/Din egen upplevelse av skolan så här långt:

  Om vi tittar framåt, vad är viktigast för dig och ditt barn vid val av skola (ange i prioriteringsordning där 1=vikigast, 2=nästviktigast etc)).


  Vad tycker du att Hellenic Schools styrelse ska prioritera att förbättra under kommande skolår, ange i prioriteringsordning där 1=viktigast, 2=näst viktigast etc)


  Är du/ni intresserade av att mer aktivt bidra i utvecklingen av Hellenic School? (Exempelvis planering av utflykt, firande, skollokaler, fika). Om ja, vill du att Hellenic School kontaktar dig vid enstaka tillfällen när extra hjälp behövs?

  Om Hellenic School beslutar för uttag av skolavgift på 500 kronor per termin och familj, hur skulle du ställa dig till det?

  Något annat som är viktigt för dig/ditt barn som du/ni vill vidareförmedla till Hellenic School: